اصطلاحات کوچه بازاری و بسیار عامیانه زبان ژاپنی

اصطلاحات کوچه بازاری و بسیار عامیانه زبان ژاپنی

اصطلاحات کوچه بازاری و بسیار عامیانه زبان ژاپنی

اصطلاحات کوچه بازاری و بسیار عامیانه زبان ژاپنی با ترجمه و تلفظ انگلیسی
این کتاب شامل لغات و اصطلاحاتی هست که خیلی هاشو توی دیکشنری ها پیدا نمی کنید!
 
فرمت: pdf
تعداد صفحات: 157…

Check Also

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book کتاب معلم Happy Street 1 New …