آموزش زبان فارسی به روش نصرت

آموزش زبان فارسی به روش نصرت

آموزش زبان فارسی به روش نصرت

آموزش زبان فارسی به روش نصرت (آموزش زبان فارسی به زبان انگلیسی)
هدف مجموعه آموزش زبان نصرت فارسی، نه تنها آموزش لغات بلکه آموزش و تقویت مکالمه و مهارتهای شنیداری و گفتاری زبان فارسی برای کسانی است که یا زبان مادریشان انگلیسی هست یا با زبان انگلیسی آشنایی دارند. با این مجموعه می توانید جملات و لغات فارسی روزمره را به راحتی فراگیرید. روش کار این مجموعه به این شکل است که می بایست زبان آموز هر روز یک درس را از این مجموعه (در منزل یا…

Check Also

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book کتاب معلم Happy Street 1 New …