کد متلب رسم خطوط میدان الکتریکی و ولتاژ یک کابل کواکسیال

کد متلب رسم خطوط میدان الکتریکی و ولتاژ یک کابل کواکسیال

کد متلب رسم خطوط میدان الکتریکی و ولتاژ یک کابل کواکسیال

کد متلب رسم خطوط میدان الکتریکی و ولتاژ یک کابل کواکسیال
 پس از اجرای کد حاضر، برنامه ولتاژ درونی را از کاربر دریافت می کند و همچنین ولتاژ زمین نیز به طور پیش فرض صفر در نظر گرفته شده است.
کد های متلب حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت به زبان انگلیسی است.
برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید….

Check Also

تاریخچه هوش مصنوعی Artificial intelligence

تاریخچه هوش مصنوعی Artificial intelligence موضوع تحقیق :تاریخچه هوش مصنوعی Artificial intelligence تعداد صفحات :56 …