کد متلب رسم توزیع شار مغناطیسی با استفاده از روش المان محدود

کد متلب رسم توزیع شار مغناطیسی با استفاده از روش المان محدود

کد متلب رسم توزیع شار مغناطیسی با استفاده از روش المان محدود

کد متلب رسم توزیع شار مغناطیسی با استفاده از روش المان محدود
  
مجموعه حاضر شامل 2 m-file است که مربوط به کد رسم توزیع شار مغناطیسی با روش المان محدود برای موارد زیر است:
 
1- دو صفحه رسانا موازی نازک واقع در صفجه xy2- سلونوئید
 
کد های متلب حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت به زبان انگلیسی است.
برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید….

Check Also

تاریخچه هوش مصنوعی Artificial intelligence

تاریخچه هوش مصنوعی Artificial intelligence موضوع تحقیق :تاریخچه هوش مصنوعی Artificial intelligence تعداد صفحات :56 …