کتاب Successful FCE – 10 Practice Tests به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Successful FCE - 10 Practice Tests به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Successful FCE – 10 Practice Tests به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Successful FCE – 10 Practice Tests به همراه فایل های صوتی کتاب (5 سی دی)
ناشر مجموعه: Global ELT
 
  
مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:
کتاب Successful FCE – 10 Practice Tests – کتاب دانش آموز Students Book
کتاب Successful FCE – 10 Practice Tests – کتاب Self-Study Guide
کتاب Successful FCE – 10 Practice Tests – کتاب Successful FCE – Glossary
فایل های صوتی کتاب شامل 5 سی دی با فرمت MP3
 
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Advanced

کتاب معلم Business Result Advanced کتاب معلم Business Result Advanced ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …