کتاب Get Ready for Starters به همراه فایل های صوتی کتاب – ویرایش دوم

کتاب Get Ready for Starters به همراه فایل های صوتی کتاب - ویرایش دوم

کتاب Get Ready for Starters به همراه فایل های صوتی کتاب – ویرایش دوم

کتاب Get Ready for Starters به همراه فایل های صوتی کتاب – ویرایش دوم
ناشر کتاب: Oxford
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب دانش آموز Get Ready for Starters به زبان انگلیسی و در 113 صفحه
فایل های صوتی کتاب شامل 2 سی دی
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …