کتاب Expanding Tactics for Listening به همراه فایل های صوتی کتاب – ویرایش دوم

کتاب Expanding Tactics for Listening به همراه فایل های صوتی کتاب - ویرایش دوم

کتاب Expanding Tactics for Listening به همراه فایل های صوتی کتاب – ویرایش دوم

کتاب Expanding Tactics for Listening به همراه فایل های صوتی کتاب – ویرایش دوم
ناشر کتاب: Oxford
 
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Expanding Tactics for Listening – ویرایش دوم
فایل های صوتی Class Audio CD (سه سی دی)
فایل های صوتی Student CD (یک سی دی)
 
فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 72 صفحه است.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …