کتاب English for Business Studies in Higher Education به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب English for Business Studies in Higher Education به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب English for Business Studies in Higher Education به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب English for Business Studies in Higher Education به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب
فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 130 صفحه است.
فایل PDF کتاب معلم به زبان انگلیسی و در 283 صفحه است.
فایل های PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …