کتاب Can You Believe It 2

کتاب Can You Believe It 2

کتاب Can You Believe It 2

کتاب Can You Believe It 2 (آموزش اصطلاحات و افعال دوکلمه ای)
 
Can You Believe It یک مجموعه سه سطحی است که به شما پر استفاده ترین اصطلاحات و افعال دوکلمه ای رو درقالب داستان آموزش می دهد.
 
ناشر کتاب: انتشارات Oxford
 
فایل PDF کتاب به صورت اسکن با کیفیت و به صورت تمام رنگی است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …