کتاب 1560 نکته کلیدی حقوق مدنی

کتاب 1560 نکته کلیدی حقوق مدنی

کتاب 1560 نکته کلیدی حقوق مدنی

نام کتاب: 1560 نکته کلیدی حقوق مدنیتدوین: حامد حق رضاییمشخصات ظاهری: 334 صفحه
سال چاپ: 1396
فهرست کتاب:
بخش اول: حقوق و مالکیت
بخش دوم: حقوق تعهدات
بخش سوم: مسئولیت مدنی
بخش چهارم: عقود معین
بخش پنجم: شفعه، وصیت و ارث
بخش ششم: حقوق خانواده
بخش هفتم: نکات اساسی تعارض قوانین
منابع و ماخذ
نکات تطبیقی با سوالات حقوق مدنی آزمون وکالت 95
درستنامه
 
دریافت بخشی از کتاب 
 از مجموع 20 سوال درس حقوق مدنی آزمون وکالت سال 1395 نکات مربوط به 17 سوال در…

Check Also

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تمرینات هوازی یا ایروبیک در 64 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تمرینات هوازی یا ایروبیک در 64 اسلاید تمرین هوازی …