کتاب های آموزش زبان آلمانی !Hören Sie mal به همراه فایل های صوتی

کتاب های آموزش زبان آلمانی !Hören Sie mal به همراه فایل های صوتی

کتاب های آموزش زبان آلمانی !Hören Sie mal به همراه فایل های صوتی

کتاب های آموزش زبان آلمانی !Hören Sie mal به همراه فایل های صوتی
ناشر کتاب: Hueber
  
مجموعه حاضر شامل کتاب های زیر است:
کتاب !Hören Sie mal 1 به زبان آلمانی و در 94 صفحه
کتاب !Hören Sie mal 2 به زبان آلمانی و در 113 صفحه
فایل های صوتی با فرمت MP3
 
فایل های PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …