کتاب نظریه حسابداری (جلد اول) دکتر علی ثقفی PDF

کتاب نظریه حسابداری (جلد اول)  دکتر علی ثقفی PDF

کتاب نظریه حسابداری (جلد اول) دکتر علی ثقفی PDF

کتاب نظریه حسابداری (جلد اول) دکتر علی ثقفی
حسابداری یک سیستم اداری است که در آن فرآیند جمع‌ آوری، طبقه‌ بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل‌ ها و مدل های خاص انجام میگیرد. به این ترتیب افراد درون سازمانی مانند مدیران سازمان و یا برون‌ سازمانی مثل بانک‌ ها، مجامع عمومی سازمان های مورد نظر و یا مقامات مالیاتی میتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.
 
در این مطلب کتاب نظریه های حسابداری،…

Check Also

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تمرینات هوازی یا ایروبیک در 64 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تمرینات هوازی یا ایروبیک در 64 اسلاید تمرین هوازی …