کتاب روانشناسی جنایی (رشته روان شناسی) PDF

کتاب روانشناسی جنایی (رشته روان شناسی) PDF

کتاب روانشناسی جنایی (رشته روان شناسی) PDF

کتاب روانشناسی جنایی (رشته روان شناسی)
مؤلفان:
سعید عبدالملکی، احمد برجعلی
 
فهرست مطالب:
فصل اول: تعاریف و مفاهیم روانشناسی جنایی
فصل دوم: جرم به مثابه یک عمل ضد اخلاقی
فصل سوم: جرم در قلمرو مکاتب و نظریه ها
فصل چهارم: جرایم نوپدید: فضای مجازی ویژه رسانه
فصل پنجم: ریشه ها و خاستگاه های جرم و جنایت
فصل ششم: اسلام و سیاست های پیشگیرانه از جرم
فصل هفتم: راهکارهای حل مسئله اجتماعی در زمینه خشونت و ارتکاب جرم
فصل هشتم: رویکردهای پیشگیری و…

Check Also

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تمرینات هوازی یا ایروبیک در 64 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تمرینات هوازی یا ایروبیک در 64 اسلاید تمرین هوازی …