کتاب راهنمای پزشکی هاریسون ویرایش نوزدهم Harrisons Manual of Medicine

کتاب راهنمای پزشکی هاریسون ویرایش نوزدهم  Harrisons Manual of Medicine

کتاب راهنمای پزشکی هاریسون ویرایش نوزدهم Harrisons Manual of Medicine

توضیحات محصول:
راهنمای کامل برای استفاده در نقطه مراقبت، ارائه اطلاعات بالینی شامل جنبه های کلیدی تشخیص، علائم بالینی و درمان بیماری هایی است که احتمالا در تمرینهای پزشکی با آن مواجه می شوید.
 
لینک فروش این محصول در سایت آمازون:
لینک محصول در سایت آمازون
 
این کتاب در ورژن تمام رنگی و در برگیرنده موارد ذیل است:
اتیولوژی و اپیدمیولوژیپاتوفیزیولوژی مرتبط با بالینیعلائم و نشانه هاتشخیص های افتراقییافته های فیزیکی و…

Check Also

دانلود کتاب 2019 Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics Lecture Notes

دانلود کتاب 2019 Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics Lecture Notes دانلود کتاب 2019 Kaplan …