کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن ویرایش سیزدهم (2015)

کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن ویرایش سیزدهم (2015)

کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن ویرایش سیزدهم (2015)

دانلود کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن ویرایش 13
کتاب جنین شناسی لانگمن یکی از معتبرترین کتب پزشکی است که چگونگی تکوین ساختارهای مختلف بدن را به شیوه ای ارزشمند در اختیار دانشجویان قرار می دهد. در ویرایش های اخیر این کتاب نکات مولکولی بسیار ارزنده ای بیان شده اند که تکوین دستگاه های بدن را رمزگشایی می کنند.
سازماندهی مطالب : این کتاب در دو پارت آماده شده است. پارت اول مروری بر نمو اولیه از گامتوژنز تا دوره رویانی است و پارت دوم فرآیند اصلی…

Check Also

دانلود کتاب 2019 Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics Lecture Notes

دانلود کتاب 2019 Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics Lecture Notes دانلود کتاب 2019 Kaplan …