کتاب آموزش زبان کره ای TOPIK in 30 Days Intermediate Vocabulary به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای TOPIK in 30 Days Intermediate Vocabulary به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای TOPIK in 30 Days Intermediate Vocabulary به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای TOPIK in 30 Days Intermediate Vocabulary به همراه فایل های صوتی کتاب
فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 181 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …