کتاب آموزش زبان کره ای Sogang Korean 2B به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Sogang Korean 2B به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Sogang Korean 2B به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Sogang Korean 2B به همراه فایل های صوتی کتاب
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Students Book به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 173 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب دانش آموز با فرمت MP3.
 
فایل های PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …