کتاب آموزش زبان کره ای Sogang Korean 1B به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Sogang Korean 1B به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Sogang Korean 1B به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Sogang Korean 1B به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Students Book به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 169 صفحه است.
کتاب WorkBook به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 170 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب های دانش آموز و کتاب کار با فرمت MP3.
 
فایل های PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …