کتاب آموزش زبان کره ای Fun! Fun! Korean 2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Fun! Fun! Korean 2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Fun! Fun! Korean 2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Fun! Fun! Korean 2 به همراه فایل های صوتی کتاب
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Students Book به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 262 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت MP3 در دو سی دی.
 
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …