کتاب آموزش زبان کره ای Ewha Korean 1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان کره ای Ewha Korean 1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان کره ای Ewha Korean 1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان کره ای Ewha Korean 1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها
 
مجموعه حاضر شامل کتاب های زیر است:
کتاب Ewha Korean 1.1 به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 142 صفحه
کتاب Ewha Korean 1.1 Workbook به زبان کره ای و در 110 صفحه
فایل های صوتی کتاب ها با فرمت MP3
فایل های PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
 …

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …