کتاب آموزش زبان کره ای Active Korean 4

کتاب آموزش زبان کره ای Active Korean 4

کتاب آموزش زبان کره ای Active Korean 4

کتاب آموزش زبان کره ای Active Korean 4
ناشر کتاب: Moonjin
مجموعه حاضر شامل فایل های صوتی کتاب نیست.
فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 170 صفحه است.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …