کتاب آموزش زبان کره ای Active Korean 3 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Active Korean 3 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Active Korean 3 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Active Korean 3 به همراه فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Moonjin
فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 171 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Advanced

کتاب معلم Business Result Advanced کتاب معلم Business Result Advanced ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …