کتاب آموزش زبان ژاپنی First Thousand Words in Japanese

کتاب آموزش زبان ژاپنی First Thousand Words in Japanese

کتاب آموزش زبان ژاپنی First Thousand Words in Japanese

کتاب آموزش زبان ژاپنی First Thousand Words in Japanese
کتاب حاضر به صورت دیکشنری تصویری و تمام رنگی است و همچنین در کنار هر تصویر علاوه بر املای واژه ژاپنی، تلفظ آن کلمه به صورت انگلیسی نیز آورده شده است.
فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه ژاپنی و انگلیسی و در 34 صفحه است.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …