کتاب آموزش زبان فرانسوی Version Originale 4 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Version Originale 4 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Version Originale 4 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Version Originale 4 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Difusion
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Livre de leleve به زبان فرانسوی و در 175 صفحه
کتاب Cahier dexercices به زبان فرانسوی و در 104 صفحه
فایل های صوتی کتاب با فرمت MP3
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Advanced

کتاب معلم Business Result Advanced کتاب معلم Business Result Advanced ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …