کتاب آموزش زبان فرانسوی Version Originale 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان فرانسوی Version Originale 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان فرانسوی Version Originale 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان فرانسوی Version Originale 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها
ناشر کتاب: Difusion
  
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
 
کتاب Livre de leleve به زبان فرانسوی و در 159 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب
کتاب Cahier dexercices به زبان فرانسوی و در 82 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …