کتاب آموزش زبان فرانسوی Tip Top! A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Tip Top! A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Tip Top! A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Tip Top! A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب
 
فایل PDF کتاب Livre eleve به زبان فرانسوی و در 64 صفحه است.
فایل PDF کتاب cahier d activites به زبان فرانسوی و در 56 صفحه است.
فایل PDF کتاب Guide de classe به زبان فرانسوی و در 168 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت MP3
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …