کتاب آموزش زبان فرانسوی Réussir le Delf B1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Réussir le Delf B1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Réussir le Delf B1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Réussir le Delf B1 به همراه فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Didier
فایل PDF کتاب به زبان فرانسوی و در 139 صفحه است.
پاسخ نامه کتاب در انتهای کتاب آورده شده است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت MP3 است.
فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …