کتاب آموزش زبان فرانسوی Pixel 2 به همراه کتاب کار کتاب راهنما و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان فرانسوی Pixel 2 به همراه کتاب کار کتاب راهنما و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان فرانسوی Pixel 2 به همراه کتاب کار کتاب راهنما و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان فرانسوی Pixel 2 به همراه کتاب کار کتاب راهنما و فایل های صوتی کتاب ها
 
فایل PDF کتاب Pixel 2_livre به زبان فرانسوی و در 84 صفحه است.
فایل PDF کتاب cahier به زبان فرانسوی و در 88 صفحه است.
فایل PDF کتاب Guide به زبان فرانسوی و در 144 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب های livre و cahier با فرمت MP3 در 4 سی دی
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …