کتاب آموزش زبان فرانسوی Objectif Diplomatie 2 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Objectif Diplomatie 2 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Objectif Diplomatie 2 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Objectif Diplomatie 2 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب سال انتشار 2010
سطح کتاب: B1/B2
ناشر کتاب: (2010) Hachette
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Objectif Diplomatie 2 به زبان فرانسوی و در 191 صفحه
کتاب Objectif Diplomatie 2 Guide pédagogique به زبان فرانسوی و در 126 صفحه
فایل های صوتی کتاب…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …