کتاب آموزش زبان فرانسوی Le Nouveau Taxi ! 3 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Le Nouveau Taxi ! 3 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Le Nouveau Taxi ! 3 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Le Nouveau Taxi ! 3 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

ناشر کتاب: Hachette
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Le nouveau Taxi! 3 به زبان فرانسوی و در 174 صفحه
کتاب Le nouveau Taxi! 3 Cahier Dexercices به زبان فرانسوی و در 104 صفحه
کتاب Le nouveau Taxi! 3 Guide pédagogique به زبان فرانسوی و در 164 صفحه
کتاب Le nouveau Taxi! 3 Corrigés du Cahier D’exercices به زبان فرانسوی و در 14 صفحه
فایل های صوتی کتاب درسی با فرمت MP3 شامل 2 سی دی
 
فایل…

Check Also

کتاب معلم Business Result Advanced

کتاب معلم Business Result Advanced کتاب معلم Business Result Advanced ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …