کتاب آموزش زبان فرانسوی Le Nouveau Taxi ! 2 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Le Nouveau Taxi ! 2 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Le Nouveau Taxi ! 2 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Le Nouveau Taxi ! 2 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

ناشر کتاب: Hachette
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Le nouveau Taxi! 2 به زبان فرانسوی و در 143 صفحه
کتاب Le nouveau Taxi! 2 Cahier Dexercices به زبان فرانسوی و در 95 صفحه
کتاب Le nouveau Taxi! 2 Guide pédagogique به زبان فرانسوی و در 241 صفحه
کتاب Le nouveau Taxi! 2 Corrigés du Cahier D’exercices به زبان فرانسوی و در 12 صفحه
فایل های صوتی کتاب درسی با فرمت MP3 شامل 2 سی دی
 
فایل های PDF با…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …