کتاب آموزش زبان فرانسوی Exercices doral en contexte : Niveau intermédiaire به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Exercices doral en contexte : Niveau intermédiaire به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Exercices doral en contexte : Niveau intermédiaire به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Exercices doral en contexte : Niveau intermédiaire به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Hachette français langue étrangère
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
فایل PDF کتاب Exercices doral en contexte به زبان فرانسوی و در 127 صفحه است.
فایل PDF پاسخنامه کتاب به زبان فرانسوی و در 16 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب شامل 2 سی دی
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Advanced

کتاب معلم Business Result Advanced کتاب معلم Business Result Advanced ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …