کتاب آموزش زبان فرانسوی Edito B2 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب – ویرایش سوم

کتاب آموزش زبان فرانسوی Edito B2 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب - ویرایش سوم

کتاب آموزش زبان فرانسوی Edito B2 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب – ویرایش سوم

کتاب آموزش زبان فرانسوی Edito B2 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب – ویرایش سوم
ناشر کتاب: Didier
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Edito B2 Methode de Francais به زبان فرانسوی و در 222 صفحه
کتاب Edito B2 Cahier d Exercices به زبان فرانسوی و در 92 صفحه
کتاب Edito B2 Guide pédagogique به زبان فرانسوی و در 309 صفحه
جواب تمارین کتاب Edito B2 Cahier d Exercices به زبان فرانسوی و در 18 صفحه
فایل های صوتی کتاب های درسی و Cahier با فرمت MP3
 
فایل های PDF به صورت اسکن…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …