کتاب آموزش زبان فرانسوی Edito B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Edito B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Edito B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Edito B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Didier
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Edito B1 Methode de Francais به زبان فرانسوی و در 228 صفحه
کتاب Edito B1 Cahier d Exercices به زبان فرانسوی و در 145 صفحه
کتاب Edito B1 Guide pédagogique به زبان فرانسوی و در 345 صفحه
فایل های صوتی کتاب های livre و Cahier با فرمت MP3
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …