کتاب آموزش زبان فرانسوی Alter Ego 2 به همراه کتاب کار و جواب تمارین کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Alter Ego 2 به همراه کتاب کار و جواب تمارین کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Alter Ego 2 به همراه کتاب کار و جواب تمارین کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Alter Ego 2 به همراه کتاب کار و جواب تمارین کتاب کار و فایل های صوتی کتاب
ناشر مجموعه: Hachette FLE
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Alter Ego 2 به زبان فرانسوی در 179 صفحه
کتاب Alter Ego 2 – Cahier d activits به زبان فرانسوی و در 126 صفحه
کتاب Alter Ego 2 – Corriges du cahier dactivites به زبان فرانسوی و در 12 صفحه
فایل های صوتی کتاب با فرمت WMA هستند.
 
فایل PDF کتاب به صورت اسکن رنگی است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …