کتاب آموزش زبان سوئدی Speak Swedish with Confidence به همراه فایل های صوتی کتاب (2010)

کتاب آموزش زبان سوئدی Speak Swedish with Confidence به همراه فایل های صوتی کتاب (2010)

کتاب آموزش زبان سوئدی Speak Swedish with Confidence به همراه فایل های صوتی کتاب (2010)

کتاب آموزش زبان سوئدی Speak Swedish with Confidence به همراه فایل های صوتی کتاب (3 سی دی)
سطح کتاب: A2
ناشر کتاب: (Teach Yourself (2010
فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه سوئدی و انگلیسی و در 75 صفحه است.
فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …