کتاب آموزش زبان سوئدی På svenska 1! A1-A2 به همراه کتاب تمرین و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان سوئدی På svenska 1! A1-A2 به همراه کتاب تمرین و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان سوئدی På svenska 1! A1-A2 به همراه کتاب تمرین و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان سوئدی På svenska 1! A1-A2 به همراه کتاب تمرین و فایل های صوتی کتاب ها
 
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Lärobok به زبان سوئدی و در 144 صفحه
کتاب Övningsbok به زبان سوئدی و در 110 صفحه
فایل های صوتی کتاب ها با فرمت MP3
 
فایل های PDF با بهترین کیفیت و به صورت تمام رنگی است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …