کتاب آموزش زبان ایتالیایی Nuovo Espresso 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان ایتالیایی Nuovo Espresso 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان ایتالیایی Nuovo Espresso 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان ایتالیایی Nuovo Espresso 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب
سطح کتاب: A1
 
فایل PDF کتاب دانش آموز به زبان ایتالیایی و در 239 صفحه است.
فایل PDF کتاب معلم به زبان ایتالیایی و در 82 صفحه است.
فایل PDF کتاب دانش آموز به صورت اسکن رنگی است.
فایل PDF کتاب معلم با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت MP3 است.
مجموعه حاضر شامل فایل های ویدیویی کتاب نیست….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …