کتاب آموزش زبان ایتالیایی Nuovo Caffe Italia A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان ایتالیایی Nuovo Caffe Italia A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان ایتالیایی Nuovo Caffe Italia A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان ایتالیایی Nuovo Caffe Italia A1 به همراه فایل های صوتی کتاب
سطح کتاب: A1
 
فایل PDF کتاب دانش آموز به زبان ایتالیایی و در 155 صفحه است.
فایل PDF کتاب Esercizi Extra A1 به زبان ایتالیایی و در 60 صفحه است.
فایل های PDF کتاب به صورت اسکن رنگی است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت MP3 است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …