کتاب آموزش زبان آلمانی Zimmer frei به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Zimmer frei به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Zimmer frei به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Zimmer frei به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها
ناشر کتاب: Langenscheidt
 
 مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Lehrbuch به زبان آلمانی و در 98 صفحه
کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 82 صفحه
کتاب Lehrer handreichungen به زبان آلمانی و در 58 صفحه
فایل های صوتی Lehrbuch در دو سی دی
فایل های صوتی Arbeitsbuch در یک سی دی
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …