کتاب آموزش زبان آلمانی Werkstatt B1 Training zur Prüfung Zertifikat B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی

کتاب آموزش زبان آلمانی Werkstatt B1 Training zur Prüfung Zertifikat B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی

کتاب آموزش زبان آلمانی Werkstatt B1 Training zur Prüfung Zertifikat B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی

کتاب آموزش زبان آلمانی Werkstatt B1 Training zur Prüfung Zertifikat B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی
ناشر کتاب: Praxis
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Lehrbuch به زبان آلمانی و در 210 صفحه
کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 204 صفحه
کتاب Lehrerhandreichungen به زبان آلمانی و در 64 صفحه
فایل های صوتی تست ها با فرمت MP3
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …