کتاب آموزش زبان آلمانی Themen Aktuell 2 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Themen Aktuell 2 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Themen Aktuell 2 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Themen Aktuell 2 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: HUEBER
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 162 صفحه
کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 154 صفحه
کتاب Lehrerhandbuch به زبان آلمانی و در مجموع در 204 صفحه
کتاب Textheft به زبان آلمانی و در مجموع در 50 صفحه
فایل های صوتی کتاب ها شامل دو سی دی
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …