کتاب آموزش زبان آلمانی Tangram aktuell 3 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Tangram aktuell 3 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Tangram aktuell 3 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Tangram aktuell 3 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: HUEBER
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Kursbuch – Arbeitsbuch 1-4 به زبان آلمانی و در 176 صفحه
کتاب Kursbuch – Arbeitsbuch 5-8 به زبان آلمانی و در 168 صفحه
کتاب Lehrerhandbuch 1-4 به زبان آلمانی و در 93 صفحه
کتاب Lehrerhandbuch 5-8 به زبان آلمانی و در 96 صفحه
کتاب Uebungsheft به زبان آلمانی و در 86 صفحه
فایل های صوتی کتاب ها شامل چهار سی دی
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …