کتاب آموزش زبان آلمانی Tangram aktuell 1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Tangram aktuell 1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Tangram aktuell 1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Tangram aktuell 1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: HUEBER
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Kursbuch – Arbeitsbuch 1-4 به زبان آلمانی و در 152 صفحه
کتاب Kursbuch – Arbeitsbuch 5-8 به زبان آلمانی و در 160 صفحه
کتاب Lehrerhandbuch 1-4 به زبان آلمانی و در 108 صفحه
کتاب Lehrerhandbuch 5-8 به زبان آلمانی و در 110 صفحه
کتاب Uebungsheft به زبان آلمانی و در 80 صفحه
فایل های صوتی کتاب ها شامل چهار سی دی
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …