کتاب آموزش زبان آلمانی So Gehts zu B2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی So Gehts zu B2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی So Gehts zu B2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی So Gehts zu B2 به همراه فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Klett
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب So Gehts zu B2 Buch به زبان آلمانی و در 248 صفحه
پاسخ نامه کتاب به زبان آلمانی و در 43 صفحه
متن فایل های صوتی کتاب به زبان آلمانی و در 28 صفحه
فایل های صوتی کتاب ها شامل دو سی دی
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …