کتاب آموزش زبان آلمانی Sicher! B2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب و فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Sicher! B2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب و فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Sicher! B2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب و فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Sicher! B2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب و فایل های صوتی کتاب کار
ناشر کتاب: HUEBER
  
 
مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:
کتاب درسی Sicher! B2.2 به زبان آلمانی و در 94 صفحه (Kursbuch) به همراه فایل های صوتی کتاب با فرمت MP3
کتاب کار Sicher! B2.2 به زبان آلمانی و در 109 صفحه (Arbeitsbuch)
متن فایل های صوتی کتاب
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …