کتاب آموزش زبان آلمانی Sicher! B2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب و فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Sicher! B2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب و فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Sicher! B2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب و فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Sicher! B2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب و فایل های صوتی کتاب کار
ناشر کتاب: HUEBER
  
 
مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:
کتاب های Kursbuch و Arbeitsbuch در قالب یک فایل PDF به زبان آلمانی و در 204 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب با فرمت MP3
 
جواب تمارین کتاب کار
 
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Advanced

کتاب معلم Business Result Advanced کتاب معلم Business Result Advanced ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …