کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 1 NEU – A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب درسی و کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 1 NEU - A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب درسی و کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 1 NEU – A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب درسی و کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte International 1 NEU – A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب درسی و کتاب کار
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب و کتاب کار در قالب یک فایل PDF و به زبان آلمانی و در 209 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب درسی با فرمت mp3
فایل های صوتی کتاب کار با فرمت mp3
 
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …