کتاب آموزش زبان آلمانی Routledge Intensive German Course به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Routledge Intensive German Course به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Routledge Intensive German Course به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Routledge Intensive German Course به همراه فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Routledge
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 283 صفحه است.
متن فایل های صوتی کتاب
جواب تمارین کتاب
فایل های صوتی کتاب شامل 2 سی دی
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …