کتاب آموزش زبان آلمانی Progress 3 C2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Progress 3 C2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Progress 3 C2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Progress 3 C2 به همراه فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Deutsch durch die Lupe
  
فایل PDF کتاب Lehrbuch به زبان آلمانی و در 165 صفحه است.
فایل PDF کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 222 صفحه است.
فایل PDF کتاب Bearbeitung به زبان آلمانی و در 245 صفحه است.
فایل PDF کتاب Glossar به زبان آلمانی و در 184 صفحه است.
 
فایل های صوتی کتاب شامل 4 سی دی و با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …